Skip Navigation Links
KONTAKTA FÖRENINGEN
Kontakta föreningen på mail: lovsangaren5@gmail.com.
Hit mailar du om du vill komma i kontakt med styrelsen
eller om du t.ex. vill göra en felanmälan.
KONTAKT ÖVRIGT
Anticimex – Telefon: 075 245 10 00
Comhem – Telefon: 90 222
Fastighetsskötare Göran Kallin : Telefon: 08 19 70 30
Jourmontör – Telefon: 08 657 77 22
Kone Jour (vid hissfel) – Telefon: 0771 50 00 00
KONTAKT

lovsangaren5@gmail.com


FASTIGHETSSKÖTARE

Göran Kallin

Mail: 197030@telia.com

Telefon: 08-19 70 30

JOURMÖNTÖR

Telefon: 08-657 77 22