Skip Navigation Links
HISTORIA
Bostadsrättsföreningen Lövsångaren 5 bildades i början av 1982 och inregistrerades hos Länsstyrelsen i Stockholms län den 12 juli samma år. Det är en äkta bostadsrättsförening. Tidigare var huset en hyresfastighet, som ägdes av RKA (Ränte och kapitalförsäkringsanstalten).

Lövsångaren har för närvarande 31 bostadslägenheter. Föreningen upplåter 3 lokaler med nyttjanderätt.

 


 

Själva fastigheten, som byggdes 1912, ingår i stadsarkitekten P O Hallmans stadsplan för Lärkstaden och är ritad av arkitekterna Anders Höög och Gunnar Morsing (källa: Arkitekturmuseum). Vårt hus liksom hela kvarteret är grönmarkerat på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Det innebär att fastigheten är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Stora renoveringsinvesteringar, omfattande bl a stambyten ägde rum 1986.

 

 

Lövsångaren 5 ligger i det informella området som kallas Lärkstaden. Området i stort är uppfört mellan år 1907 och 1917 och har fått sitt namn från tidigare kvarteret “Lärkan”. Lärkstaden begränsas av Odengatan, Valhallavägen, Karlavägen och Uggleviksgatan.

 

KONTAKT

lovsangaren5@gmail.com


FASTIGHETSSKÖTARE

Göran Kallin

Mail: 197030@telia.com

Telefon: 08-19 70 30

JOURMÖNTÖR

Telefon: 08-657 77 22